Termeni și condiții e-Shop LAPP

 1. Informații generale despre companie

LAPP ROMANIA SRL (denumită în continuare Compania) este o persoană juridică înființată potrivit legislației române:
Nr. de înregistrare la Registrul comerțului: J23/1513/2008
Codul fiscal: RO 9975440 
Sediul: A1 Business Park, Aleea Camilla nr. 11, Unitatea G2, Dragomirești-Deal, ILFOV
Capitalul social este de 13.529.040 RON
Conturi bancare: RO87 BACX 0000 0004 4666 6000 – UniCredit Bank

 1. Termeni și condiții generale

II.1. Preambul

II.1.1. Vizitarea site-ului https://shop.lapp.ro/, crearea contului de client și achiziționarea de produse presupune acceptarea politicii de utilizare a site-ului, precum și a termenilor și condițiile comerciale detaliate mai jos.

II.1.2. Compania își rezervă dreptul de a face modificări ale acestor termeni și condiții, precum și orice alte modificări asupra site-ului https://shop.lapp.ro/, fără vreo notificare prealabilă. Accesând pagina destinată politicilor de utilizare, utilizatorul/clientul va putea citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

II.1.3. Neacceptarea acestor termeni și condiții atrage obligația Utilizatorilor de a înceta accesarea site-ului https://shop.lapp.ro/

II.2. Definiții

II.2.1. Compania – LAPP ROMANIA SRL, cu datele de identificare arătate în informațiile generale ale companiei.

II.2.2. Utilizatorul – orice persoană care accesează site-ul https://shop.lapp.ro/. Utilizatorul va putea fi definit și ca Beneficiar, Client sau Consumator.

II.2.3. Termeni și condiții https://shop.lapp.ro/– totalitatea prevederilor legale ce au în vedere relația comercială și contractuală dintre companie și utilizator/client, respectiv: încheiere contract, drepturi și obligații ale părților, modalități de plată, modalități de livrare, politica de retur a companiei, răspunderea contractuală, garanția produselor, încetarea contractului

II.3. Drepturile și obligațiile părților

II.3.1. Utilizatorul:


 1. Confirmă că are întreaga răspundere legală sau că este capabil să își asume obligații legale, având în vedere că prin acceptarea acestor Termeni şi Condiții, Utilizatorului îi revine întreaga responsabilitate financiară cu privire la utilizarea site-ului https://shop.lapp.ro/
 2. Se angajează să navigheze pe site-ul https://shop.lapp.ro/ și să își creeze cont exclusiv pentru cumpărarea de produse puse la vânzare de către companie, evitând orice acțiune rău intenționată menită să îi aducă (Utilizatorului) foloase necuvenite.
 3. Nu își va crea cont pe site folosind identități false și nici nu va plăti pentru produsele cumpărate cu carduri de credit pentru care nu deține acceptul titularului de a le folosi.

II.3.2. Compania:

 1. Se angajează să ofere produse și servicii la cele mai înalte standarde tuturor Clienților ce doresc să achiziționeze produse prin intermediul site-ului https://shop.lapp.ro/
 2. Va respecta obligația de informare a Utilizatorului, prin publicarea prezentelor termeni și condiții pe site-ul https://shop.lapp.ro/

II.4. Limitarea răspunderii

II.4.1. Compania precizează faptul că navigarea pe site și crearea contului de client se va face exclusiv pe cheltuiala și riscul Utilizatorului. Compania nu garantează că aceste acțiuni nu vor fi lipsite de erori la fel cum nu garantează nici că rezultatele căutării vor îndeplini cerințele Utilizatorului în ceea ce privește conținutul, precizia și utilitatea informațiilor primite.

II.4.2. Compania nu este răspunzătoare pentru buna executare a obligațiilor asumate prin contract în următoarelor cazuri:

 1. a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor asumate prin contract se datorează Utilizatorului;
 2. b) când neîndeplinirea obligațiilor se datorează unor cauze de forță majoră sau unor împrejurări pe care Compania nu le putea prevedea sau evita,
 3. c) când neîndeplinirea obligațiilor se datorează unui terț care nu are legătură cu furnizarea serviciilor și produselor prevăzute în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligațiilor au un caracter imprevizibil şi inevitabil.

II.4.3. Site-ul https://shop.lapp.ro/ și materialele aferente sunt oferite așa cum sunt și atât timp cat sunt disponibile.

II.4.4. Compania nu va fi făcută responsabilă și nici nu garantează, expres sau implicit, în niciun fel, pentru funcționarea/funcționalitatea site-ului, informațiile sau conținutul site-ului, materialele sau produsele de pe site.

II.4.5. Compania nu va fi făcută responsabila pentru orice pagube, de orice fel, incluzând, dar nu limitativ, orice daune directe, indirecte, incidentale, speciale, punitive, de consecință sau alte daune (incluzând, fără limitări, pierderi de profituri, de venituri sau pierderi economice similare), indiferent dacăse produc prin contract, ca urmare a unui prejudiciu sau alt mod, daune care pot apărea ca urmare a utilizării sau a imposibilității de a utiliza materialele disponibile în acest site sau în orice website legat, chiar dacăsuntem avizați de o astfel de posibilitate, nici față de orice cerere a unei terțe parți.

II.5. Rezilierea/ denunțarea unilaterală

II.5.1. Utilizatorul are dreptul să rezilieze/denunțe unilateral, în tot sau în parte contractul, în conformitate cu termenii și condițiile specifice, prezentate mai jos.

II.5.2. În situația în care rezilierea/denunțarea unilaterală este imputabilă Utilizatorului, acesta este obligat la plata de despăgubiri.

II.6. Forța majoră

Niciuna din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este cauzată de un eveniment de forța majora. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului parților și care nu poate fi evitat, în conformitate cu prevederile corespunzătoare din Codul civil.

II.7. Dispoziții finale

II.7.1. Compania poate aduce modificări termenilor și condițiilor de utilizare, fără a anunța acest lucru anterior în conținutul site-ului. Revine obligația Utilizatorilor să recitească termenii și condițiile de utilizare de fiecare dată când accesează sau utilizează site-ul https://shop.lapp.ro/. Utilizarea site-ului ulterior modificării acestor termeni constituie acceptarea termenilor și condițiilor modificate.

II.7.2. Termenii și condițiile Companiei sunt în conformitate cu legislația română în vigoare. Încălcarea prevederilor acestui document constituie o încălcare a drepturilor Companiei și poate atrage răspunderea civilă, contravenționala sau, după caz, penală a persoanei în culpă.

II.7.3. Site-ul https://shop.lapp.ro/ poate conține linkuri către diverse alte site-uri. Atunci când sunt accesate aceste site-uri, Utilizatorii au obligația de a respecta termenii și condițiile de utilizare ale noilor site-uri accesate.

II.7.4. Înregistrarea pe site și plasarea comenzii reprezintă acordul expres cu privire la termenii și condițiile contractuale.

III. Termeni și condiții specifice

III.1. Politica prețurilor, modalități de plată și de livrare

III.2.1. Preturile produselor sunt cele afișate pentru fiecare produs în parte. Toate prețurile includ TVA. Costul final al tranzacției va include valoarea produselor comandate. La costul final se adăugă costuri logistice în valoare de 30 lei (TVA inclus) pentru comenzile mai mici de 300 lei (TVA inclus).

III.2.2. Plata se poate face prin oricare din modalitățile de plată acceptate. Compania își rezerva dreptul de a schimba preturile de vânzare ale produselor prezentate, atunci când consideră necesar.

III.2.3. Este posibil ca anumite produse să nu fie disponibile, deoarece, între momentul plasării comenzii și momentul procesării acesteia, stocul se poate modifica. Dacă un produs comandat nu mai este pe stoc, Compania se obligă să anunțe clientul care a făcut comanda cu privire la indisponibilitatea produsului, în cel mai scurt timp posibil.

III.2.4. Compania va putea desfășura orice campanie promoționala referitor la produsele afișate pe site, promoții ale căror condiții vor fi stabilite în întregime de către Companie.

III.2.5. Comenzile sunt trimise prin poștă sau prin firma de curierat rapid specializat.

III.2.6. Metode de plata: plata se va putea face ramburs sau prin transfer bancar.

III.3. Dreptul de retragere al consumatorului

III.3.1. Potrivit legii (OUG 34/2014), consumatorul are dreptul să se retragă din contract în termen de 14 zile lucrătoare, fără a justifica decizia de retragere și fără a putea fi obligat la alte costuri. Termenul se calculează de la momentul la care consumatorul intră în posesia fizică a produselor comandate.

III.3.2. În termen de 14 zile lucrătoare de la decizia de retragere exprimată de consumator, acesta este obligat să restituie produsele comandate, pe cheltuiala sa.

III.3.3. Din momentul în care comerciantul primește produsele restituite, iar acestea sunt conforme, potrivit art. III.1., va trebui să restituie banii consumatorului, în aceeași modalitate în care i-a primit, cu excepția situației în care consumatorul acceptă și altă modalitate de plată.

III.3.4. Există o excepție de la dreptul de retragere al consumatorului, în situația în care produsul comandat este personalizat/modificat, după mărimea sau solicitarea acestuia: furnizarea de produse confecționate după specificațiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar. În această situație, comerciantul nu este obligat să restituie banii încasați de la consumator.

III.4. Politica de retur

III.4.1. Pentru ca returnarea produsului comandat să decurgă fără probleme, consumatorii sunt rugați să aibă în vedere următoarele aspecte:

– este necesară completarea formularului de retur (document separat).

– este necesar ca produsul/produsele de returnat să îndeplinească o serie de condiții de retur, prezentate mai jos.

– pentru returnarea mai multor produse de același fel, se poate completa un singur formular de retur.

– pentru returnarea mai multor produse diferite, este necesar cate un formular de retur, pentru fiecare produs.

III.4.2. Procedura de retur:

III.4.2.1. Compania garantează respectarea tuturor prevederilor O.G. 34/2014 în ceea ce privește dreptul consumatorilor de retragere din contractul încheiat la distanta și returul produselor cumpărate online.
III.4.2.2. În cazul în care Consumatorul solicită retragerea din Contract pentru achiziții online în cadrul termenului legal de retragere din contract, acesta trebuie sa-si exprime intenția de retragere din contract în termen de 14 zile, termen care curge din ziua următoare zilei în care au primit coletul. Produsele pot fi returnate prin curier la următoarea adresa: LAPP ROMANIA SRL, A1 Business Park, Aleea Camilla nr. 11, Unitatea G2, Dragomirești-Deal, ILFOV.

III.4.2.3. În cazul în care Consumatorul solicită retragerea din Contract pentru achiziții online în cadrul termenului legal de retragere din contract, iar bunurile sunt returnate și se constată ca acestea îndeplinesc condițiile de retur, Compania va returna contravaloarea acestora, în 14 zile de la returul bunurilor, prin aceeași modalitate în care i-a primit.

III.4.2.4. Compania va putea amâna rambursarea sumei pana la primirea Bunurilor vândute.

III.4.2.5. Consumatorul care solicită retragerea din Contract va suporta costul cu returul bunurilor, acesta nefiind suportat de către Companie.

III.4.3. Condiții de retur


III.4.3.1. Produsele pe care le returnați trebuie să fie în aceeași stare în care se aflau în momentul livrării, neutilizate, fără pete, urme de folosire sau orice deteriorări. Nu se acceptă la retur produsele asupra cărora au fost efectuate intervenții neautorizate sau care au fost deteriorate: urme de uzură sau folosire, zgârieturi, etc.; de asemenea, nu sunt acceptate produsele care nu sunt însoțite de toate accesoriile (dacă este cazul).

III.4.3.2. Returul se face împreună cu toate accesoriile în original (dacă este cazul), certificatul de garanție în original și toate documentele cu care a fost livrat produsul. Dacă produsele de returnat au fost însoțite de eventuale cadouri/promoții, trebuie returnate și acestea.


IMPORTANT Întrucât suntem siguri că și dumneavoastră doriți să primiți produse noi atunci când achiziționați online, vă rugăm să le returnați în starea în care le-ați primit. Pentru a stabili natura, caracteristicile și modul de funcționare a bunurilor, consumatorul trebuie să le mânuiască și să le inspecteze în același mod în care i s-ar permite să o facă într-un magazin fizic real.

III.4.3.3. Conform legislației în vigoare, consumatorul nu este obligat să restituie produsul cumpărat în ambalajul în care a fost depozitat în vederea transportului. Consumatorul este exonerat de la obligația restituirii ambalajelor de transport.

III.4.4. Bunuri/servicii pentru care nu se asigură dreptul de retragere

III.4.4.1. Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:
a. Contractele de prestări de servicii, după prestarea completa a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Consumatorului după ce acesta a confirmat ca a luat cunoștință faptul ca își va pierde dreptul la retragere după executarea completa a Contractului de către Vânzător;

 1. Furnizarea de Bunuri și/sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piață financiară pe care Vânzătorul nu le poate controla și care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
 2. Furnizarea de Bunuri confecționate după specificațiile prezentate de Consumator sau personalizate în mod clar, ca produsele bespoke, made-to-measure sau asupra cărora s-au făcut modificări conform specificațiilor Consumatorului;
 3. Furnizarea de Bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
 4. Furnizarea de Bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de Consumator;
 5. Furnizarea de Bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
 6. Furnizarea de consumabile.

III.5. Garanția produselor

III.5.1. Compania oferă o garanție de conformitate a produselor cumpărate, pe o perioadă de 12 luni de la data livrării. Astfel, această garanție reprezintă protecția juridică a consumatorului rezultată prin efectul legii în raport cu lipsa de conformitate, reprezentând obligația legală a vânzătorului față de consumator ca, fără solicitarea unor costuri suplimentare, să aducă produsul la conformitate, incluzând restituirea prețului plătit de consumator, repararea sau înlocuirea produsului, dacă acesta nu corespunde condițiilor enunțate în declarațiile referitoare la garanție sau în publicitatea aferentă.

III.5.2. Compania nu garantează ca descrierea produselor sau orice alt conținut al site-ului este lipsit de erori sau ca este complet.

III.5.3. Produsele sunt noi, în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte. Cumpărătorul va primi la livrare pentru fiecare produs, un certificat de garanție care conține condițiile și termenul de garanție.

III.5.4. Pentru o corecta comunicare a certificatului de garanție aferent produsului din comandă, cumpărătorului ii revin obligațiile de a-și actualiza ori de cate ori este cazul datele din contul său și să acceseze informațiile și documentele aferente fiecărei comenzi existente în Cont.

III.5.5. Alături de certificatul de garanție, produsele comercializate sunt însoțite și de factura fiscala. În cazul în care apar dubii referitoare, dar fără a se limita la, autenticitatea produsului, consumatorul are dreptul de a se adresa instituțiilor abilitate, în acest caz Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

III.5.6. Compania nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi făcută responsabilă pentru orice pagube apărute prin folosirea în orice fel a produselor achiziționate prin intermediul acestui site.

III.6. Litigii

III.6.1. Prin vizualizarea sau cumpărarea produselor de pe site-ul https://shop.lapp.ro/, utilizatorul se declară de acord asupra faptului că legile romane vor guverna Termenii și condițiile de utilizare de mai sus și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator și Companie.

III.6.2. În cazul unor eventuale conflicte între Companie și clienții săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă. Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanța de la sediul Vânzătorului, în conformitate cu legile române în vigoare.

III.6.3. Pentru soluționarea online a litigiilor, vă rugam să accesați acest link.

III.7. Declinarea responsabilităților

III.7.1. Imaginile prezentate pe site sunt cu titlu de exemplu, produsele livrate putând diferi de imagini în orice mod – în ceea ce privește culoarea, aspectul, textura materialului etc. Compania nu este răspunzătoare pentru posibilele diferențe de culoare între cea vizualizată prin intermediul unui anumit tip de monitor folosit de client și cea a produsului în sine.

III.7.2. Singura obligație a Companiei, față de orice client, în cazul nelivrării sau livrării necorespunzătoare a produselor comandate, este rambursarea sumelor încasate de societate de la clientul respectiv.

III.7.3. Produsele comandate pot fi returnate de către consumatori în termen de 14 zile de la data primirii. Acestea trebuie să fie returnate împreună cu toate accesoriile originale și în aceleași condiții în care au fost livrate, respectând condițiile de returnare impuse de Companie. În caz contrar, Compania își rezerva dreptul de refuza returnarea.

III.7.4. Compania nu răspunde de eventualele defecțiuni/deficiente ale produselor cumpărate prin comanda pe site și nu poate fi trasă la răspundere în niciun fel. În acest caz obligațiile sale sunt: de a înapoia banii clientului după returnarea produsului defect, înlocuirea acestuia cu un altul care să corespunda cu descrierea realizată pe site sau posibilitatea de a păstra contravaloare produsului în contul său de utilizator și folosirea acesteia la o viitoare comandă.

III.7.5. Compania nu își asumă responsabilitatea pentru greșelile de tipărire sau afișare pe site în ceea ce privește prețurile sau alte date/informații legate de produse, directe sau indirecte. În cazul în care prețurile sau alte informații referitoare la produse au fost afișate greșit, inclusiv din cauza faptului ca au fost introduse greșit în baza de date, Compania își rezerva dreptul de a anula livrarea respectivului produs și de a anunța clientul, în cel mai scurt timp, despre eroarea apăruta, dacă livrarea nu s-a efectuat încă.

III.7.6. În cazul în care preturile sau alte detalii despre produsele comercializate sunt afișate greșit din cauza unor erori tehnice de procesare a informațiilor, compania își rezerva dreptul de a nu onora comenzile pentru produsul(e) respectiv(e) și de a anunța clientul în cel mai scurt timp posibil despre eroarea survenita prin orice mijloc de comunicare.

III.8. Promoții și concursuri

III.8.1. Compania își stabilește singura regulamentele promoțiilor și a concursurilor pe care le organizează. Data începerii și cea a încheierii promoțiilor și concursurilor vor fi specificate în regulamentul desfășurării acestora. Aceste regulamente sunt aduse la cunoștință eventualilor participanți prin intermediul site-ului propriu. 

III.9. Fraudă

III.9.1. Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conținutul site-ului https://shop.lapp.ro/ sau de a afecta performantele serverului pe care rulează site-ul va fi considerata o tentativa de fraudare a site-ului https://shop.lapp.ro/, Compania rezervându-și dreptul de a formula plângere penală împotriva aceluia sau acelora care au încercat acest fapt.

III.10. Interdicție de reexport către Federația Rusă:

10.1 [Importatorul/Cumpărătorul] nu va vinde, exporta sau reexporta, direct sau indirect, către Federația Rusă sau pentru utilizare în Federația Rusă, niciun bun furnizat în conformitate cu sau în legătură cu acest Acord care intră sub incidența Articolului 12g al Regulamentului Consiliului (UE) nr. 833/2014.  

10.2 [Importatorul/Cumpărătorul] va face tot posibilul să se asigure că nicio terță parte din etapele ulterioare ale lanțului comercial, inclusiv posibilii revânzători, nu împiedică realizarea scopului menționat în paragraful (1).

10.3 [Importatorul/Cumpărătorul] va stabili și va menține un mecanism adecvat de monitorizare pentru a detecta comportamentul oricărei terțe părți din etapele ulterioare ale lanțului comercial, inclusiv posibilii revânzători, care ar putea împiedica realizarea scopului menționat în paragraful (1).

10.4 Orice încălcare culpabilă a paragrafelor (1), (2) sau (3) va constitui o încălcare substanțială a unui element esențial al acestui Acord, iar [Exportatorul/Vânzătorul] va avea dreptul să solicite măsuri reparatorii adecvate, inclusiv, dar fără a se limita la:

 1. rezilierea imediată a acestui Acord pentru motive întemeiate și
 2. o penalitate de 100% din valoarea totală a valorii nete a comenzii respective, în cazul în care [Importatorul/Cumpărătorul] este expres autorizat să demonstreze că prejudiciul nu s-a produs sau este substanțial mai mic decât penalitatea.

10.5 [Importatorul/Cumpărătorul] va informa imediat [Exportatorul/Vânzătorul] despre orice probleme în aplicarea paragrafelor (1), (2) sau (3), inclusiv orice activități relevante ale terțelor părți care ar putea împiedica realizarea scopului menționat în paragraful (1). [Importatorul/Cumpărătorul] va pune la dispoziția [Exportatorului/Vânzătorului] informații privind respectarea obligațiilor din paragrafele (1), (2) și (3) în termen de două săptămâni de la simpla solicitare a acestor informații.

III.11. Dispoziții finale

III.11.1. Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu lansarea comenzii și finalizarea acesteia, clientul acceptă, fără obiecțiuni, termenii și condițiile de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat între client și Companie.

III.11.2. Fiind de acord cu acești termeni și condiții de utilizare, clientul își asumă, în totalitate, drepturile și obligațiile ce decurg din cumpărarea produselor din magazinul virtual https://shop.lapp.ro/